Wi-Fi

<< Klik om inhoudsopgave weer te geven >>

Navigatie:>  Welkom op onze help pagina's >

Wi-Fi

HSLnet - Simac tekst

Wi-Fi en Netwerken

Omdat WiFi onlosmakelijk verbonden is met netwerken willen we eerst iets meer vertellen over netwerken.

 

Door het toenemend aantal apparaten dat we met Wifi gebruiken is ook Wifi belangrijk voor ons.

Een goed Wifi signaal ontvangen wordt steeds problematischer. Fabrikanten verbeteren de producten en / of er komen nieuwe standaarden.

 

Mobiel internet groeit explosief. Door meerdere gelijktijdige gebruikers worden er steeds meer eisen gesteld aan de apparatuur en de juiste plaatsing van het modems. Dikwijls zijn extra toegangspunten nodig om in de gehele woning voldoende bereik te hebben.

Internet is een fantastisch informatiebron waar deze problemen goed uitgelegd en besproken worden. Zie hiervoor het hoofdstuk "Welke oplossingen"

 

Netwerk, Modem - Router

Een netwerk, is een groep apparaten (computers; smartphones; tablets; Tv's etc.) die onderling met elkaar communiceren en elk afzonderlijk kunnen deze apparaten naar het internet, mits deze met elkaar verbonden zijn. Om deze verbindingen te maken heb je een modem/router nodig zoals standaard ook geleverd wordt in de HSLnet aansluiting.

 

Een modem

Zorgt ervoor dat je verbinding met het internet hebt. Modem = Modulator-Demodulator

Computer informatie is digitaal, die bestaat slechts uit enen en nullen. In essentie zet een modem die informatie om in iets wat kan worden getransporteerd, bijvoorbeeld, geluidsignalen of lichtsignalen. (=moduleren) het modem aan de andere kant zet die informatie weer om in de juiste enen en nullen. (=demoduleren)

Een router

Zorgt ervoor dat verschillende apparaten gelijktijdig het internet op kunnen. (Router=Routering = Adressering)

Iedere gebruiker (woning) krijgt één uniek eigen adres op internet. De router zorgt ervoor dat alle apparaten binnenshuis dat adres kunnen delen. Zo'n adres noemen we een IP-adres. (Internet Protocol). De router zorgt ervoor dat de pakketjes of vragen van alle apparaten binnenshuis op de juiste plek op internet terecht komen en de antwoorden weer bij het goede apparaat terug komen.

Dit 'vaste' IP-adres kan wijzigen maar meestal blijft het redelijk lang gelijk. Bij bedrijven is het dikwijls belangrijk om een vast IP-adres te hebben omdat andere netwerken steeds contact kunnen zoeken met het bedrijfsnetwerk. de provider kan er voor zorgen dat het IP-adres vast blijft. (Je moet hierbij rekenen op een toeslag)

 

We kennen 2 verschillende netwerken:

LAN = Local Area Network (Alleen intern verkeer met interne IP adressen bijv.: 192.168.1.100. Zo'n adres kan ook bij de buurman in zijn netwerk voorkomen, maar daarmee is het geen conflict met het netwerk omdat de buurman een ander IP-adres heeft.

WAN = Wide Area Network (Netwerkverkeer naar de grote wereld). Elke aansluiting (woning of server) heeft één uniek IP-adres

 

Verdere mogelijkheden van een router zijn o.a.:

Beperken van uitgaand en inkomend verkeer (naar bepaalde adressen en/of tussen bepaalde tijdstippen.

Gebruikersrechten en dataverkeer instellen

Toegang op afstand

Optimaliseren beveiliging.

 

De providers van HSLnet leveren standaard een gecombineerde modem/router en deze is uitgebreid met een draadloze (Wi-Fi) router. De meeste providers (KPN/Ziggo etc.) leveren zo'n gecombineerd apparaat.

 

tipbulbSamengevat !


De apparaten (PC; TV; Laptop; Smartphone etc.) samen met de modem/router vormen een Netwerk. Jouw thuis-netwerk (LAN)

De Wifi functie moet gezien worden als extra poorten naast de 4 standaard aansluitingen die op de modem/router zitten.!