Verschillen Wifi en bekabeld

<< Klik om inhoudsopgave weer te geven >>

Navigatie:>  Welkom op onze help pagina's > Wi-Fi thema >

Verschillen Wifi en bekabeld

Bekabeld of draadloos?

Eisen voor je internetverbinding zijn o.a.:

Stabiliteit van de verbinding.

Betrouwbaarheid (beveiliging!)

Snelheid (minimaal 100Mbit/s)

 

Bovenstaande 3 punten zijn altijd gegarandeerd bij een bekabelde aansluiting.

HSLnet blijft voorstander van een bekabelde aansluiting van de componenten op basis van de 3 bovenstaande factoren. Alleen zo maak je optimaal gebruik van de glasvezelaansluiting.

 

Enkele redenen dat we alleen maar Wifi (kunnen) gebruiken.

Ik heb een tablet en/of een smartphone.

Ik wil flexibel zijn bijv. Laptop gebruik. (Wifi is dan gemakkelijk)

Ik heb niet in elke vertrek een vaste aansluiting. (Wifi of een andere oplossing)

 

Je kiest voor het gemak van Wifi en dus ontstaan er dikwijls problemen om dit in het gehele huis goed toe te passen.

Op zolder en in de kelder heb je dikwijls minder goede prestaties omdat:

Het WIFI bereik onvoldoende is en daardoor een trage en instabiele verbinding ontstaat. (Zie onderstaand diagram over afstand en ontvangst sterkte)

De WIFI snelheid een te lage netwerksnelheid heeft om prettig te kunnen werken/gamen.

 

tipbulbBELANGRIJK!

Alle snelheden die door leveranciers worden opgegeven 500Mb etc. worden opgegeven bij gebruik van een bekabelde verbinding. (= ethernetkabel ook wel UTP-kabel genoemd). Omdat er altijd een bepaalde "overhead" nodig is zal de verbinding altijd iets lager zijn dan het abonnement. (gemiddeld 7%-8%)

 

We kennen allemaal de openbare gebouwen en hotels waar we ook internet ontvangst willen hebben. Heb je al eens rondgekeken in dit soort gebouwen hoeveel Wifi toegangspunten er hangen. In een gemiddelde hotelgang zie je om de 20 meter een toegangspunt hangen. terwijl daar de omgevingsfactoren (dikke muren et cetera) minimaal zijn. Ook in ons eigen Dorpshuis 't Perron hangen 13 extra toegangspunten. We proberen verderop in deze uitleg meer inzicht te geven in een mogelijke aanpak voor je eigen woonomgeving.

 

Eerst wat uitleg over het Wifi signaal.

Hoe werkt het en hoe kunnen we het via visualisatie voor jou begrijpelijker maken.

 

Onderstaand diagram geeft aan hoe afstand en ontvangst sterkte zich tot elkaar verhouden.

 

WiFi handout_img3

Volgens de omgekeerde kwadraten wet (natuurkunde) is de ontvangst sterkte op punt 2r 4x zwakker dan op punt r. Hetzelfde geldt voor 3r daar is de ontvangst sterkte 9x zwakker dan op punt r.

Dit is van toepassing op een basis Wifi signaal. We kunnen dit signaal (de sterkte) enigszins beïnvloeden door o.a. richt antennes. (Sterk bundelen in een bepaalde richting). Ook wordt het signaal beïnvloedt door o.a. reflecties en storende objecten die overal in meer of mindere mate aanwezig zijn.

 

 

 

WiFi handout_img4

 

Fotomontage gemaakt door de kunstenaar Nickolay Lamm. Deze zegt hierover: "Ik denk dat als je laat zien hoe Wifi eruit ziet, we misschien iets meer waardering voor de technologie krijgen. Nu hebben velen weinig besef van de complexiteit van de techniek."

 

WiFi handout_img5

 

Afbeelding van Washington DC.

De golven zijn wel bolvormig; maar niet verticaal bolvormig. ALLEEN HORIZONTAAL. Je kunt het vergelijken met een “Donut” (plat rond).

Dit betekent automatisch dat de ontvang st op de verdieping altijd minder is. (eventueel te compenseren met een andere stand van de antennes, maar dat heeft weer invloed op de begane grond).

Wifi is een energieveld dat wordt voortgebracht in de vorm van golven. Zulke golven hebben een bepaalde hoogte (amplitude), snelheid en afstand tot elkaar (golflengte). Een typisch Wifi signaal neemt af in amplitude, dus de golven worden lager naarmate ze verder verwijderd zijn van de bron. Deze afbeelding toont de verzending van data over een verdeling van sub kanalen, hier vertegenwoordigd door verschillende kleuren. Een Wifi veld is meestal bolvormig en kan zich uitspreiden tot een meter of 30 van de zender.

Vergelijk het met de kringen die ontstaan als je een steen in het water gooit.

 

Onderstaand zie je een visualisatie van een Wifi zender in een woonhuis met meerdere vertrekken.

De roze vlakken geven het actieve bereik weer. Je ziet dat door de deuren meer signaal naar de naastgelegen ruimte gaat. De ruimte links boven ligt verder dan de ruimte midden onder, maar heeft bij de deur meer signaalsterkte.

 

Wifi visualisatie