Goed databeheer !

<< Klik om inhoudsopgave weer te geven >>

Navigatie:>  Welkom op onze help pagina's > Data bewaren en Back-up >

Goed databeheer !

Goed databeheer !

Voordat we überhaupt gaan denken aan het maken van een back-up zullen we moeten beginnen met het ordenen van onze data.

Bij achterstallig onderhoud kan dit een vervelende maar toch noodzakelijke klus zijn.

Goed databeheer begint bij de naamgeving van de bestanden.

We zullen in de verdere uitleg uitgaan van foto bestanden omdat daar voor particulier gebruik gemiddeld de meeste opslagruimte wordt verbruikt.

Maar de onderwerpen die we bespreken gelden net zo goed voor filmpjes en gewone data zoals Word documenten en Excel bestanden.

De eerste aanpak naar een beter beheer !

Verwijder foto’s die mislukt zijn of ‘bijna’ identiek. De meeste mensen stellen deze actie uit. Van 4 ongeveer identieke opnames wil je er meestal toch maar één bewaren. Dit vreet opslagruimte.

Geef bestanden na uploaden naar de PC een duidelijk herkenbare naam. Gebruik de Klik om weer te geven EXIF

datum in de naam.

Zet je camera op de Klik om weer te geven juiste resolutie

. (Een hoge resolutie is niet altijd noodzakelijk. Wel handig als je wilt uitvergroten).

Plaats foto’s in een duidelijke mappen structuur.

Gebruik eventueel een speciaal programma zoals Google foto (voorheen Picasa) of Adobe Elements (of Premiere). Deze programma’s werken met ‘tags’ zodat we er kenmerken aan kunnen geven.

Wat we zeker NIET moeten doen !

De naam handhaven die door het foto toestel gegeven is. Voorbeelden: NIK2016001 of IMG120003

Stel het hernoemen en opruimen niet steeds uit. Met veel achterstand begin je minder gemoitiveerd met meer kans op achteloosheid en meer fouten.

De bestanden slechts op één plek bewaren.

Alles in één map opslaan. Maak submappen op jaartal of een andere begrijpelijke herkenning

Kopie maken op een DVD of CD. (Dit komt verder op nog ter sprake)

De meeste fotografen gebruiken een chronologische nummering gecombineerd met naamherkenning.

We kunnen bij dit hernoemen uitgaan van veel invalshoeken maar bij bijvoorbeeld fotografie is een chronologische nummering gecombineerd met een naamherkenning wel handig. Gebruik nooit nietszeggende namen zoals "NIEUW"; "FEESTJE" ; "VAKANTIE" maar ga uit van een datumnotatie en duidelijke omschrijving. Onderstaande voorbeelden zijn slechts tips die als richtlijn kunnen dienen.

Bijvoorbeeld: 20151012_Amsterdam(001).jpg Hierin herkennen we direct de datum; de plaats en het vervolgnummer van de foto en door de toevoeging JPG zien we dat het foto-materiaal is. Wordt de foto daarna met iemand gedeeld of beland deze samen met andere bestanden op een ander opslag medium dan blijft de herkenning altijd intact.

Sla deze bestanden bij voorkeur ook weer chronologisch op in mappen anders heb je nog geen overzicht.

 

Een goed gestructureerde map zou er als volgt uit kunnen zien:

Naamgeving data

 

 

 

 

tipbulbTip


Bij het organiseren van data (verwijderen van dubbele foto’s etc) kan het wel eens voorkomen dat er per abuis een bestand wordt verwijderd. Deze bestanden zijn dikwijls toch nog terug te halen met het programma Recuva (Gratis)

 

Maak onderscheid tussen archief data en wisselende data.

Omdat we verderop in dit artikel dieper ingaan op daadwerkelijk back-ups maken willen we hier alvast aangeven dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen archief data en wisselende data.

In bovenstaand voorbeeld is dit enigszins duidelijk.

De linker mappen kolom is een verzameling van foto's waarin niets meer wordt gewijzigd. Er komen geen nieuwe foto's meer bij en daarom kunnen we die mappen in een archief zetten. Bijvoorbeeld "Fotoarchief 2000-2010.

Het archief bestand gaan we daarna in een back-up zetten zoals link verderop wordt besproken.

Niet archief bestanden (waarin nog wijzigingen kunnen worden gemaakt) worden volgens een andere methode bewaard.

 

Als het goed is hebben we nu de data netjes geordend en zijn onnodige bestanden verwijderd.

We kunnen verder met de volgende stap:

Kiezen waarop de back-up moet komen.