Back-up maken MOET

<< Klik om inhoudsopgave weer te geven >>

Navigatie:>  Welkom op onze help pagina's > Data bewaren en Back-up >

Back-up maken MOET

Waarom een (online) backup

De software en bestanden op de computer kunnen verloren gaan. Er zijn veel verschillende bedreigingen van de veiligheid van de computer. (Zie ook oorzaken dataverlies)

1.Uw bestanden kunnen onherstelbaar beschadigd raken door virussen, spyware en computerinbraak.

2.Uw harde schijf kan defect raken door slijtage, brand, blikseminslag en stroomuitval.

3.Uw systeem kan gestolen worden. Met een verzekeringpolis krijg je NOOIT de bestanden terug.

Back-up maken

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om een back-up te maken. In principe kunnen we uitgaan van 2 methoden:

1.Back-ups van de volledige harde schijf. (De zogenoemde image back-ups)

2.Back-ups op bestandsniveau. (Bepaalde data back-uppen)

Image back-up of bestand back-up

Image back-ups zijn vooral geschikt om in geval van een catastrofale fout van een harde schijf, de vervangende schijf snel volledig identiek in te richten. Back-ups op bestandsniveau zijn daarentegen bedoeld om in geval van fouten in een of meer bestanden (bijvoorbeeld het onbedoeld verwijderen van een deel ervan, of het verwijderen van een bestandsmap) de bestanden weer terug te kunnen plaatsen zonder dat daarbij de rest van het systeem beïnvloed wordt. Ook is het mogelijk om oudere versies van bestanden, voor zover op een van de back-ups aanwezig, terug te plaatsen zodat deze met de huidige versie vergeleken kunnen worden.

Back-up op bestandsniveau wordt veel volgens het volgende schema uitgevoerd:

Een volledige back-up per periode. De lengte van de periode kan afhangen van de hoeveelheid gegevens, de mate waarin deze veranderen en de capaciteit van het gebruikte back-up-medium. Meestal is deze periode een week, soms twee weken of een maand. Deze back-ups worden om archiefredenen in het algemeen langer bewaard, ook al is er een nieuwere volledige back-up gemaakt. We onderscheiden grofweg 4 mogelijkheden.

1.Een incrementele back-up per dag. In deze back-up worden alleen die bestanden opgeslagen die sinds de vorige volledige of incrementele back-up zijn veranderd. Om een volledige bestandsmap terug te plaatsen zijn de laatste volledige back-up, en alle daar op volgende incrementele back-ups nodig.

2.Een progressieve back-up. Ook wel "incremental forever back-up method" genoemd. Dit is een variant op incrementele back-up waarbij de eerste incrementele back-up natuurlijk een volledige back-up is. Vervolgens worden alleen nog maar incrementele back-ups gemaakt. Om een volledige bestandsmap terug te plaatsen zijn geen verschillende back-ups nodig, in plaats daarvan bouwt de back-upserver een lijst van terug te zetten bestanden die vervolgens vanuit de opslag naar de client worden gestuurd.

3.Een differentiële back-up. Hierbij worden steeds alle bestanden opgeslagen die sinds de laatste volledige back-up zijn veranderd. Om een volledige bestandsmap terug te plaatsen zijn de laatste volledige back-up en de laatste differentiële back-up nodig.

4.Het simpelweg kopiëren van belangrijke files is een vorm van back-up, die in bepaalde situaties effectief kan zijn. Dit soort back-ups zijn moeilijk te automatiseren en kunnen gemakkelijk worden vergeten.

Verschil tussen archivering en back-up.

Een back-up is altijd een reservekopie die gebruikt wordt om in het geval van een calamiteit de verloren gegevens zo snel mogelijk terug te zetten. De gegevens die veilig gesteld moeten worden kunnen daarbij veranderen en moeten daarom regelmatig opnieuw gekopieerd worden. En als alles goed gaat en er geen calamiteit optreedt moet een back-up nooit terug gelezen worden.

(Digitale) archivering is de lange-termijnopslag van informatie die bewaard moet blijven, bijvoorbeeld ten behoeve van het bedrijfs- of persoonlijk belang en/of wettelijke regelingen of uit culturele overwegingen. De informatie in archieven wordt niet dagelijks benaderd maar moet wel op verzoek relatief snel benaderbaar zijn. In tegenstelling tot een back-up bevat een archief altijd originele gegevens, het verlies van het archief betekent ook het verlies van de originele data. Daarom is het belangrijk dat van een archief een reservekopie (een back-up) gemaakt wordt.

Soms wordt een back-up gebruikt om oudere niet meer actuele versies van data alsnog te bewaren voor het geval dat gemaakte wijzigingen ongedaan gemaakt moeten worden. Omdat het origineel bestand op de oorspronkelijke locatie in dit geval niet meer bestaat, is dit echter geen back-up (reservekopie) maar een archief (origineel) en zou – als het een belangrijke versie is – wederom geback-upt moeten worden.

 

We hebben nu alle belangrijkste voorbereidingen besproken dus wordt het eens tijd om naar de praktijk te gaan.

We willen het ons zo gemakkelijk mogelijk maken en daarom zullen we niet direct kiezen voor de duurste of beste oplossing, maar beginnen we eenvoudig.

Bij elke optie proberen we aan te geven hoe we dit veilig stellen van onze data zo eenvoudig mogelijk willen uitvoeren.

De 3-2-1 methode

Veeam is een belangrijke speler in de professionele markt voor data opslag. Wij zijn geen professionals, maar kunnen toch van bepaalde principes uitgaan die in het bedrijfsleven ook worden toegepast. Veel van onze gegevens zijn voor ons onvervangbaar dus net zo belangrijk als zakelijke gegevens.

Wij hanteren bij voorkeur de 3-2-1 regel. Wat houdt dit in:

3.Men moet minstens DRIE kopieën van de data hebben. Het origineel en twee back-ups.

2.Men moet minimaal TWEE verschillende media gebruiken voor de back-up. Bijvoorbeeld de lokale harddisk en een Cloud opslag.

1.Minstens EEN back-up moet "offsite" zijn (dus buitenshuis) bewaard worden. Bijvoorbeeld in de Cloud of in een ander gebouw. (Voor particulieren een familielid).

Kies de methode van back-up

Er zijn 3 mogelijkheden:

1.Geen back-up want de map "Mijn Documenten" synchroniseert automatisch met mijn PC. (Google-Drive; Apple-ICloud; DropBox of Microsoft-OneDrive) Dit is Cloud synchronisatie.

Strikt genomen hoef je inderdaad geen back-up te maken. Als het Drive-programma geïnstalleerd is op de PC (map: "mijn documenten") Alles staat dubbel weggeschreven en in Microsoft Cloud (via OneDrive of één van de andere aanbieders) en op de PC. De opslag capaciteit (meestal 15GB) is alleen bepalend of dat dit voldoende is voor de omvang van de bestanden. Maar 15GB past ook gemakkelijk op een USB stick dus zou ik liever als extra veiligheid kiezen voor een aanvullende opties. (dit betekent dus een extra opslag medium). Zie ook de info over link3-2-1 methode.

2.Slepen van de bestanden met Windows verkenner van A naar B. (In dit geval is B een extern medium)

Dit is een erg "primitieve methode". Je pakt de map "Mijn Documenten" en sleept deze naar de bestemming. (USB schijf of USB-stick) Als dit de eerste keer is, of als je elke keer de bestemmingsschijf eerst leeg maakt wordt het proces van kopiëren gestart maar als je steeds dezelfde bestanden versleept komt er een melding dat diverse bestanden al bestaan en of je ze wilt overschrijven. Je beslist zelf met Ja of Nee. Je hebt nu een één op één kopie van de map die je versleept hebt. Leg dit apparaat op een "veilige plaats".

Let op: Maak een aantekening op de kalender ter herinnering dat je het de volgende week (of maand) weer moet doen. (Een papieren kalender of de PC-kalender).

Het programma linkVeeam Endpoint protection kan ook zo ingesteld worden dat het signaleert als er een USB schijf aangekoppeld wordt. Er wordt dan direct een back-up gemaakt.

3.Synchroniseren of back-up met behulp van software. (zie de volgende paragraaf) Met deze laatste optie houden we alles in eigen hand en zijn we in staat alles te automatiseren zoals verderop wordt beschereven.

 

3. Het verschil tussen synchroniseren en back-up

Bij synchroniseren worden de gekozen mappen op de PC volledig één op één naar de bestemming overgezet. Je hebt hierbij meestal ook de keuze om te bepalen of dit synchroniseren is in beide richtingen (=spiegelen), of alleen van PC naar bestemming of van bestemming naar PC. (Deze laatste optie lijkt ons minder relevant bij normaal gebruik. Uitzondering: als je standaard vanaf de bestemming werkt (lees netwerk-drive) kun je die bestanden daarna ook offline vanaf de PC bekijken. Je moet ze op de PC niet bewerken want bij een volgende synchronisatie gaat de bewerking weer verloren.

Back-up of synchroniseren

Een back-up of synchronisatie kun je vanaf je PC automatiseren met software. (Gratis of betaald).

 

Back-up maken:

Volledige back-up of alleen wijzigingen. (Incrementeel)

Om X aantal weken een volledige back-up.

Op vast tijdstip (Mits de computer aanstaat).

Back-up kan gecodeerd worden.

Oudere backups pas verwijderen na x aantal volledige backups.

Wissel media tussen de backups, dus berg je back-up veilig op tot je een of twee nieuwe hebt.

Mogelijkheid om oudere versie te behouden. (Versiebeheer)

 

Synchroniseren:

Synchronisatie betekent dat de data op beide plekken identiek is.

Alleen wijzigingen worden gesynchroniseerd. (is bij sommige programma's ook in te stellen)

Altijd 100% gelijke kopieën. (Als je kiest voor volledige synchronisatie)

Op vast tijdstip of direct na wijzigingen van een bestand.

Codering kan wel maar vertraagd de werking.

Een extra back-up is noodzakelijk voor extra veiligheid.

Synchronisatie kan betekenen dat per ongeluk weggooien betekent dat overal wordt weggegooid! (Maak daarom altijd een extra back-up)

 

Synchroniseren of back-up met behulp van software.

Gebruik voor het maken van back-ups of synchronisaties een programma dat zeker de volgende zaken voor je regelt:

1."Wanneer uitvoeren", (Deze frequentie is sterk afhankelijk van de mutaties die plaats vinden. (wekelijks of dagelijks)

2."Compressie" (Opslag data verkleinen)

3."Versleuteling" (via wachtwoord)

Ofwel je kunt een tijdsplanning instellen voor de back-up, zelf bepalen hoe sterk er gecomprimeerd moet worden en de back-up met een wachtwoord beveiligen waardoor de back-up via encryptie wordt beveiligd.

 

We noemen enkele gratis programma's die aan bovenstaande eisen voldoen. Je begrijpt dat bij het daadwerkelijk maken van de back-up met een programma ieder zijn eigen voorkeuren of eisen kan hebben. Gratis betekent ook hier weer dat bepaalde extra's ontbreken.

Er zijn diverse websites die geregeld programma's vergelijken. voorbeelden van websites: "weblink2www.backupvergelijker.nl"; "weblink2www.cloudstoragebuzz.com"

Er zijn veel gratis programma's beschikbaar, maar wij kunnen niet bepalen of ze ook aan de eisen voldoen.

 

 

We kunnen hier tientallen programma’s bespreken maar onze voorkeur gaat uit naar “COMPLETE” programma’s met voor de gebruiker eenvoudig te realiseren instellingen en GRATIS.

Zoals hierboven al genoemd zijn er 2 soorten back-ups, nl bestand back-up en image-backup.

Bij beide soorten back-ups bepaal je zelf de frequentie en het aantal versies dat je daarvan wilt bewaren.

Duplicati

Persoonlijk zijn we voorstander van de programma's:

Duplicati Bestand back-up. (Gratis software voor het maken van data back-ups ook naar de Cloud) (Ga naar de handleiding)

Macrium Reflect Free (Gratis Image software voor het maken van een kopie van je werkende computer bestanden) (Ga naar de handleiding)

Met deze programma's kun je alles automatiseren en ben je zeker van goed back-ups. Van beide programma's hebben we een handleiding gemaakt.

Macrium Reflect

 

 

In onderstaande links wordt door o.a. vakbladen en consumenten bond ook enkele back-up zaken besproken.

1.link Aomei back-up (uit computertotaal)

2.link EaseUS Backup free

3.link Back-up maken (consumentenbond)

4.link Test back-up software (consumentenbond)

5.link Veeam Endpoint protection. (Gratis! Met goede testen en link uitleg in vakblad Tips&Trucs)

6.link Computer Totaal (Nov 2017) (10 tips voor een perfecte back-up)